MISIONI I KOMPANISË “METALIKU – A” sh.p.k.
 

Qasja e afarizmit të kompanisë “METALIKU - A” sh.p.k. në Deçan do të jetë transparente dhe etike, e bazuar në dispozitat ligjore.
Misioni ynë do të jetë:
 të mos bëjmë dallime gjinore, racore, moshe apo religjioni (të gjithë punëtorët, klientët do i trajtojmë njëjtë),
 Të ofrojmë prodhime kualitative sipas standardit ISO 9001,
 Ta furnizojmë tregun Kosovar dhe më vonë ta vazhdojmë plasmanin edhe në shtetet fqinje si: Shqipëri, Maqedoni, Mal të Zi, etj,
 Kërkesat dhe nevojat e tregut ti plotësojmë me kohë dhe në situata të caktuara,
 Ti krijojmë besim të konsumatorët tanë dhe lehtësime në pagesa,
 Të krijojmë një pozitë të mirë konkurruese në treg,
 Zbutjen e papunësisë në rastin e fillimit të prodhimit,

Misioni i “METALIKU - A” sh.p.k. në Deçan do të jetë në hap me kohën duke ofruar prodhime kualitative, çmime konkurruese dhe besim të plotë për konsumatorët që do ti furnizojmë me prodhime.

PRODHIMET E PLANIFIKUARA
Prodhimet që do të dalin nga
Fabrika për përpunimin e armaturës
ndërtimore “METALIKU-A” planifikohen
të behën në dy faza të cilat janë
paraqitur në PDF dokument, kliko këtu
për ta shkarkuar